1980 Kahramanmaraş, Afşin doğumlu. İlk, orta ve lise tahsilini Maraş’ta yaptı. Selçuk Üniversitesi biyoloji öğretmenliğinde okudu. Çeşitli kurum ve kuruluşlarda ücretli öğretmenlik, kütüphanecilik, müzecilik, editörlük, koordinatörlük yaptı. Şiirleri, kitap analizleri, şiir ve roman eleştirileri Atlılar, Huruç, Kırklar, Fayrap, İtibar, Nihayet, Muhit, Dergâh, Hece, Sabit Fikir gibi dergilerde, Yeni Şafak kitap ekinde ve Dünya Bizim kültür platformunda yayımlandı. İlk şiir kitabı Ömer’in Çatılan Kaşları (Okur Kitaplığı) 2015’te çıktı. Roman eleştirilerini Raskolnikov mu, Bihruz Bey mi? (Avangard Kitap, 2015) adı altında kitaplaştırdı. Portre denemelerinin ismiyse, Aynamdan Yansıyanlar’dır (Dünya Bizim, 2015). Evli ve bir çocuk babasıdır.

He was born in Afşin, Kahramanmaraş in 1980. He studied elementary, middle and high school in Maraş and has a Bachelor’s Degree in Biology from Selçuk University. He worked as a substitute teacher, librarian, museologist, editor, coordinator in several instituations and foundations. His poems, book reviews and poem and novel critiques has been published in magazines such as Atlılar, Huruç, Kırklar, Fayrap, İtibar, Nihayet, Muhit, Dergâh, Hece, Sabit Fikir, Yeni Şafak’s literary supplement and the cultural platform of Dünya Bizim. His first poetry book Ömer’in Çatılan Kaşları (Okur Kitaplığı) was published in 2015. He collected his novel critiques into a book under the name of Raskolnikov mu, Bihruz Bey mi? (Avangard Kitap, 2015). Aynamdan Yansıyanlar (Dünya Bizim, 2015) is the name of the book including his portrait essays. He’s married and is the father of a child.