1976 yılında Venezula, Araure’de doğdu. Şair, editör ve kültür adamı Venezuela Merkez Üniversitesi Dil ve Edebiyat Bölümü’nü bitirdi. Güzel Sanatlar Ulusal Üniversitesi’nde kültür ekonomisi üzerine çalıştı. 2000 yılından sonra özel sektörde kitap yayını, kitapçılık ve dağıtım alanında çeşitli kuruluşlarda yöneticilik yaptı. Bir edebiyat ajansı olan Agencia Literaria del Sur’u kurdu. Halen aynı ajansın genel direktörlüğünü yapmaktadır. Şiirleri ilk olarak 2002 yılında yayımlanan Son Seis (Altılar) adlı seçkide yer aldı. 2007’de yayımlanan Amanecieron de Bala adlı günümüz genç Venezuela şiirini tanıtan kitabın hazırlayıcılarındandır. İlk şiir kitabı Ritos, de otros cuerpos y cotidianidad 2008 yılında yayımlandı. Bir diğer şiir kitabı Esta ciudad es una tumba para los relampagos, “Yıldırımlar İçin Mezardır Bu Kent” adıyla 2013 yılında Türkçede yayımlandı.

Poet, editor and a man of culture, Dannybal Reyes Umbria was born in Venezuela, Araure in 1976. He graduated from Venezuela Central University, Language and Literature Department. He has worked on culture economy in National Fine Arts University. From the year 2000, he has worked as the director of various private organisations on publishing, book trade and distribution. He founded the literature agency, Agencia Literaria del Sur, and currently acts as its general director. His poems were first published in 2002, as part of the collection Son Seis (They are Six). In 2007, he arranged Amanecieron de Bala, o book publicising contemporary young Venezuelan poetry. His first poetry book, Ritos, de otros cuerpos y cotidianidad was published in 2008. His other book Esta ciudad es una tumba para los relampagos was published in 2013.