15.04.1971 tarihinde Elbistan’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Elbistan ve Kahramanmaraş’ta yaptı. Fırat Üniversitesi Fen – Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü bitirdi (1994). Yüksek lisansını Muğla Üniversitesi’nde (1998), Doktora eğitimini İstanbul Üniversitesi’nde tamamladı (2008). Ardahan Üniversitesi ve İstanbul Kültür Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak çalıştı (2010-2012). Halen Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi’nde öğretim üyesidir. Türk  debiyatı, Hece, Hece Öykü, Yedi İklim, Türk Dili, Dil ve Edebiyat, Bizim Külliye, Dergâh, Mahalle Mektebi, Nilüfer, Mühür gibi dergilerde makale, şiir, öykü, röportaj ve denemeleri yayınlandı. Türk Edebiyatı dergisi Genel Yayın Yönetmenliği görevini ve Türk Edebiyatı Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliğini sürdürmektedir. Türkiye Yazarlar Birliği ve ESKADER üyesidir.

Eserleri:

Su (Şiir), 2004.
Kalaycının Dediği (Şiir), 2015
Sessiz Hikâyeler-Kentin Haberi Yok (Hikâye), 2012
Sessiz Hikâyeler-Cennetin Son Saatleri (Hikâye), 2015
Sessiz Hikâyeler-Kar ve Düğüm (Hikâye), 2018
Günebakan-Yeni Türk Edebiyatı Değerlendirmeleri, 2012
Muhan Bali’ye Mektuplar (Araştırma-İnceleme), 2015
Yazının Gölgesi-Edebiyat Yazıları, 2018
Bitmeyen Röportajlar (Röportaj), 2017
Üç Akrep Zamanı (Azeri Türkçesiyle Hikâyeler) Bakü, 2019
Türkçenin Nöbetini Tutmak-Zeynel Beksaç ve Şiiri, 2019

He was born on April 15, 1971. He studied elementary and middle school in Kahranmanmaraş and graduated from the Department of Turkish Language and Literature at Fırat University (1994). Made his masters degree at Muğla University (1998) and PhD degree at Istanbul University (2008). He worked as a lecturer at Ardahan University and Istanbul Kültür University (2010-2012). He’s a lecturer at Bandırma Onyedi Eylül University at present. His articles, poems, short stories and interviews has been published in literature magazines such as Türk Edebiyatı, Hece, Hece Öykü, Yedi İklim, Türk Dili, Dil ve Edebiyat, Bizim Külliye,, Dergâh, Mahalle Mektebi, Nilüfer, Mühür. He keeps on his duty of executive editorship in the magazine named Türk Edebiyatı and board membership in Türk Edebiyatı Vakfı. He’s a member of Türkiye Yazarlar Birliği and ESKADER.

HIS WORKS:

Su (Poetry), 2004.
Kalaycının Dediği (Poetry), 2015
Sessiz Hikâyeler-Kentin Haberi Yok (Short Story), 2012
Sessiz Hikâyeler-Cennetin Son Saatleri (Short Story), 2015
Sessiz Hikâyeler-Kar ve Düğüm (Short Story), 2018
Günebakan-Yeni Türk Edebiyatı Değerlendirmeleri, 2012
Muhan Bali’ye Mektuplar (Research-Review), 2015
Yazının Gölgesi-Edebiyat Yazıları, 2018
Bitmeyen Röportajlar (Interview), 2017
Üç Akrep Zamanı (Short Stories with Azerbaijani Language) Bakü, 2019
Türkçenin Nöbetini Tutmak-Zeynel Beksaç ve Şiiri, 2019