1965 yılında K. Maraş’ın Suluyayla Köyü’nde doğdu. İlköğrenimini aynı köyde, ortaöğrenimini K. Maraş Lisesinde tamamladı. A. Ü. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesini bitirdi. TRT’de çalıştı. İlk şiir ve yazıları lisede okuduğu yıllarda K. Maraş’ta yerel gazete ve dergilerde yayımlandı. Yazı ve şiirleri 1982 yılından itibaren Edebiyat, Mavera, Hece, İkindiyazıları, Kayıtlar, Türk Dili, Edebiyat Ortamı dergilerinde yer aldı.

ESERLERİ:

Ateş Salâları (Şiir, Hece Yayınları, 1997)

Rüzgârın Dili Lâl (Şiir, Hece Yayınları, 2010)

Yarasını Saklayan Şehirler (Gezi-Anlatı, Cümle Yayınları, 2015)

Gökyüzünde Arıcık Kuşları (Anı, Cümle Yayınları, 2015)

Har (Şiir, Hece Yayınları, 2017)

Nuri Pakdil; Direniş Hattıda Bir devrimci (Hece Yayınları, 2020)

He was born in the Suluyayla village near K. Maraş in 1965. He studied elemantary school in the same village and middle school in K. Maraş High School. He graduated from The Faculty of Language, History and Geography in Anadolu University. He worked in TRT. His first poems and writings were published in local magazines and newspapers in K. Maraş in the years he went to high school. His poems and writings have been published in Edebiyat, Mavera, Hece, İkindiyazıları, Kayıtlar, Türk Dili, Edebiyat Ortamı magazines since 1982.

HIS WORKS:

Ateş Salâları (Poetry, Hece Yayınları, 1997)

Rüzgârın Dili Lâl (Poetry Hece Yayınları, 2010)

Yarasını Saklayan Şehirler (Travel-Memorial, Cümle Yayınları, 2015)

Gökyüzünde Arıcık Kuşları (Memorial, Cümle Yayınları, 2015)

Har (Poetry, Hece Yayınları, 2017)

Nuri Pakdil; Direniş Hattında Bir Devrimci (Hece Yayınları, 2020)